Designlarm - Ett ställningstagande

Designlarm är ett företag med många vänner men det finns naturligtvis också de som anser oss vara ett hot. Ibland känns det som att vi på många sätt hotar  en hel bransch vilket är fascinerande i sig. Vår ambition är inte att hota och bli ovänner med andra aktörer i branschen men vi hävdar vår rätt att ha en åsikt och denna åsikt kan nog uppfattas som både kritisk och provocerande. Detta är våra värderingar, vårt existensberättigande.

Ajax larm husdjursimmunitet

Larmbranschen – En bransch i behov av förändring

Alla branscher måste förändras, utvecklas för att inte självdö. Varför är det då så att larmbranschen har så svårt att förändra sig? Visst sker det förändring men det sker hos mindre företag som går in som små virvelvindar och erbjuder nya larmlösningar med andra affärsmodeller.

Dessa påverkar oftast inte branschen i stort och framför allt inte organisationer som styr säkerhetssverige, exempelvis organ som bestämmer larmstandarder och försäkringsbolag. Dessa organisationer styr till mångt och mycket hur larmklasser och standarder för larm ska vara utformade. Men varför skyddar då dessa organisationer gamla affärsmodeller och gamla larmlösningar då detta arbetssätt klart och tydligt hämmar utveckling?

Vår teori: -Man agerar i rädsla. En rädsla för att man inte behövs längre.

Ajax pass - kort för larmstyrning mot Ajax KeyPad Plus

Larmbranschen - rädslodriven?

Vi kan förstå att larmsverige fungerar som det gör. Om du skaffade ett larm på 80 talet så hade det larmet följande egenskaper, helt enkelt för att det inte fanns andra alternativ:

  • Det var trådbundet - 2 ledare från varje enhet till en centralenhet (Trådlöst var inte utvecklat)
  • Det var svårt att programmera det själv eftersom det programmerades på centralenhetens knappsats. (Det krävdes utbildning och kunskap för att göra det)
  • Service behövde utföras av larmtekniker
Gammal larmpanel

Sammantaget så gör ovan att larmbranschen ser ut som den gör idag. Det finns kvar en massa larmtekniker och installatörer som kan dra trådarna mellan enheter och centralenheten, dessa har också fördjupad kunskap om komplicerad programmering på knappsatser och manöverpaneler. Självklart vill dessa människor inte se förändring trots att tekniken har ändrats och gemene mans kompetens ökat i takt med att informationsspridning ökat genom internet, Google och kanske, framför allt, YouTube

Låt oss ta ett exempel från en annan bransch. Vi har en lite äldre bil. När servicelampan lyser så ska du alltså köra bilen till en auktoriserad servicepartner. Detta kommer att kosta dig, låt oss säga, 4000-5000 kronor. Du kan absolut välja att lägga dina pengar på detta. Alternativt så:

  • Går du in på Google och söker vad en service innebär på din bilmodell.
  • Köper hem olja, oljefilter och luftfilter baserat på ditt reg.nummer.
  • Går in på YouTube och följer en videomanual och servar din bil själv för knappt 1000 kronor.

Kunskapen som är gratis blir nu ett hot mot auktoriserade bilverkstäder, de tappar intäkter och kommer att börja hota med att garantier inte gäller och påstå att det är omöjligt att du kan göra detta lika bra som de kan.

Larmbranschen måste förändra sig

Precis samma gäller för larmbranschen. Man är så rädd för att kunskap ska spridas och att kunderna ska klara saker själv. Vad gör man då?

Man bearbetar säkerhetsorganisationer och försäkringsbolagen genom att göra sig till betydande medlem i organisationen och bearbetar försäkringsbolagen som sakkunnig där man envist hävdar att det var bättre på 80-talet än det är på 2020-talet. Det var alltså bättre när vi, bland annat, hade larmen kopplade till analoga telenät.

Detta innebär då också att:

  • Faxen var bättre än mejl
  • Fast telefon var bättre än mobiltelefoner
  • Telefonmodem var bättre än fiber
  • Du ska ALDRIG använda Wi-Fi för det är osäkert

Den enda funktionen med att tänka på detta sätt är att du är rädd för att inte vara behövd, rädd för att tvingas förändras. Denna rädsla är helt naturlig för oss människor. Tyvärr, eller kanske, tack och lov så kan man inte stå emot utveckling och kunskapsutveckling. Tack vare informationssamhället så äger ingen kunskap längre, kunskap är fritt för alla. Precis som det ska vara.

Affärsmodellen

Precis som kunskapen och tekniken så härstammar affärs och intäktsmodellen i larmbranschen från 80-talet. Man hade ett larmsystem som var svårt och omständligt att installera. Det var lättare att ta betalt per månad än att presentera ett högt pris för kunden. Utöver detta så ville man tjäna pengar på att göra: ingenting. Man var dessutom, som vi sagt ovan, ensam om sin kunskap. Därför var det heller inga problem att fakturera kunderna, relativt, höga kostnader för larmen på månadsbasis.

Frågan är bara. – Fungerar denna affärsmodell bra även när 50 år passerat sen den uppfanns. Precis som på frågan om tekniken på 80-talet var bättre än dagens så nej, affärsmodellen fungerar inte längre.
Idag förstår människor, återigen, tack vara informationssamhället att man inte behöver betala serviceavtal och servicetekniker för att byta batterier eller rengöra larmenheter.

Framtiden för larmbranschen

Man måste, oavsett om man är larminstallatör, larmtekniker, SSF eller försäkringsbolag, förstå att man måste öppna upp sig för förändring, precis som musik och filmindustrin fick göra tack vare fildelning. Bara för att man haft en fungerande intäktsmodell och fungerande teknik i snart 50 år så betyder det inte att den kommer att fungera i all evighet. Människor vill inte ha dyra och komplicerade installationer, människor vill inte ha höga månadsavgifter som dessutom kan höjas närsomhelst utan att man ens får ett mervärde för pengarna.

Detta betyder inte att vi inte behöver ha larmtekniker och larmingenjörer. Det finns många fall där ett trådbundet och komplext säkerhetssystem är ett måste. Vi behöver också utveckla och  säkerhetsanpassa den trådlösa tekniken, precis som all teknik. Vi måste finnas där för kunder som inte vill göra något själv utan vill betala för installation och service. Vi måste ge kunden kompetent service och support för att skapa trygga larm och säkerhetslösningar. Vi måste bara förstå att vi inte kan skydda vår kompetens och vår kunskap. Vi måste lära oss att sälja vår tid och tjäna pengar på nya sätt.

80 talets teknik - Larm och hemlarm utan abonnemang

Till alla i den traditionella larmvärlden

Vi vet att många av er blir arga när ni läser detta. Det är okej för oss att ni är arga. Vi vet att ni tycker att ett trådbundet larm är bättre än ett trådlöst larm. Vi vet att många inte förstår vår kritik mot höga månadsavgifter. Detta är Designlarms åsikt och den åsikten ger oss ett existensberättigande. Vi är också medvetna om att det kommer en dag när vi, Designlarm, tvingas förändra oss och ifrågasätta det vi tror att vi vet. Det är då vår skyldighet och vår utmaning att förändra och förbättra oss. Svårare än så behöver det inte vara.

michel mail

Detta är Designlarms åsikt och den åsikten ger oss ett existensberättigande. 

Michel – Designlarm

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *