Brandvarnare för bostadsrättsföreningar

Designlarm erbjuder brandlarm och brandvarnare till bostadsrättföreningar. Vår lösning levererar en professionell brandlarmslösning där samtliga boenden kan se utlösta larm direkt i telefonen vilket ger en snabb, effektiv grannsamverkan och ökad trygghet.

Uppkopplat | Säkert | Lång räckvidd | Lång batteritid | Utbyggbart

Brandvarnare i app mobil
Brandvarnare bostadsrättförening

Ajax – Professionellt larmsystem för bostadsrättföreningar

Det finns idag ett stort behov av att brandskydda flerbostadsfastigheter. Det handlar om att känna en trygghet, inte bara för att man har säkrat sin egen lägenhet, rad- eller kedjehus utan för att man vet att alla boende har gjort det samma.

Designlarm är specialiserade på Ajax larmsystem och Ajax brandlarm sitter i sin tur monterade i många bostadsrättsföreningar, runt om i Sverige. Ajax är ett system som kommunicerar trådlöst via radioprotokoll mellan centralenheten, brandvarnare och andra larmdetektorer. Larmet är appstyrt och kan både konfigureras och övervakas med app, direkt i telefonen.

Brandvarnare för bostadsrättsföreningar

Att ha brandvarnare i alla lägenheter som hör till den bostadsrättföreningen som du tillhör är ett krav men det handlar också om hur dessa brandvarnare arbetar. För att skapa en säker boendemiljö så räcker det inte bara att en brandvarnare tjuter i den lägenhet där rökutveckling eller hastig temperaturökning uppstår. Om de boende i lägenheten inte är hemma så är risken stor att brandlarmet inte upptäcks. Lösningen för detta är att ha ett uppkopplade brandlarm och brandvarnare som kan varsko samtliga medlemmar om att en potentiell brand.

Vill du ställa frågor eller be om en offert

Kontakta oss på:

Designlarm
Brandvarnare i app

Vad säger våra kunder

Håkan Larsson
Håkan Larsson
Vicevärd
Läs mer

Vår bostadsförening behövde uppgradera husets brandvarnarsystem, vi hade bytt till säkerhetsdörrar och hörde inte längre vårt brandlarm som larmade i trapphusen.

Efter en jämförande googling blev jag intresserad av Ajax-konceptet och kontaktade Designlarm. Efter den första kontakten så gick allting smidigt! Vi monterade själv 58 brandlarm samt en centralenhet i lägenheter och gemensamma utrymmen. Detta hade inte gått utan den hjälp och det stöd som jag fick av Designlarm, de ställde alltid upp när jag kontaktade dem.

Jag och mina grannar fick en bra produkt och jag känner att jag kan kontakta Designlarm när jag eller mina grannar har frågor som rör larmet!

Håkan Larsson, vicevärd

Vår bostadsförening behövde uppgradera husets brandvarnarsystem, vi hade bytt till säkerhetsdörrar och hörde inte längre vårt brandlarm som larmade i trapphusen.
Efter en jämförande googling blev jag intresserad av Ajax-konceptet och kontaktade Designlarm.
Efter den första kontakten så gick allting smidigt! Vi monterade själv 58 brandlarm samt en centralenhet i lägenheter och gemensamma utrymmen. Detta hade inte gått utan den hjälp och det stöd som jag fick av Designlarm, de ställde alltid upp när jag kontaktade dem.
Jag och mina grannar fick en bra produkt och jag känner att jag kan kontakta Designlarm när jag eller mina grannar har frågor som rör larmet!

Håkan Larsson, vicevärd

Bostadsrätt brandvarnare

  0%

  Ajax FireProtect – Brandvarnare för rök och temperatur

  Ajax FireProtect är en trådlös brandvarnare som känner av rök med hjälp av en med fotoelektrisk sensor. Om ingen rök avges vid brand, registreras temperaturen i rummet med hjälp av en extra temperaturdetektor.

  Brandvarnaren kan skicka larm till din telefon och eventuell larmcentral med koppling till din Ajaxhubb. Brandvarnaren kan även fungera utan Ajaxhubb genom den interna sirenen. Flera Ajax FireProtect kan agera tillsammans. Utlöser en brandvarnare så tjuter samtliga sammankopplade enheter.

  Brandlarm och brandvarnare till bostadsrättsföreningar - Grannsamverkan i app

  Konfigurerat eller installerat

  Designlarm erbjuder svenska bostadsrättsföreningar brandlarm där vi programmerat hela systemet, det är då enkelt för föreningen att montera och koppla in enheterna när det passar samtidigt som larmet är rätt inställt och fungerar direkt då enheterna slås på. Ofta levereras brandvarnarna med starka, självhäftande magneter som gör installationen av själva brandvarnaren i bostäderna smidig och man slipper borr, skruv och håltagning.

  För de föreningar som vill kan Designlarm erbjuda och genomföra hela installationen.

  Varför en brandvarnare från Ajax och Designlarm

  Samtliga boende har tillgång via Ajaxappen

  För att gemensamt, inom bostadsrättföreningen, kunna övervaka och kvittera brandlarm så har alla boende tillgång till systemet via Ajaxappen. Den främsta anledningen till detta är för att vi vill pusha meddelanden om potentiell brand till alla påverkade användare. Detta ger de boende en möjlighet att avhjälpa, släcka eller larma brandkår vid behov.

  Installera Ajaxlarm själv
  Larmcentral 24/7

  Med eller utan larmcentral

  Även om grannsamverkan är den mest säkra formen för larmkvittering och den snabbaste avhjälpningen om olyckan skulle vara framme så finns det möjlighet för att koppla bostadsrättsföreningens gemensamma brandlarm mot en bemannad larmcentral som har möjlighet att skicka väktare vid behov.

  Larmcentralen får då in samtliga larm i sin central och kan ringa upp en ringlista för att säkerställa att larmet kontrolleras. De kan även vid behov larma räddningstjänst och brandkår.

  Ajax Fireprotect - Svarta brandvarnare - Professionella brandvarnare som varnar för höjd temperatur och rök

  Uppkopplade brandvarnare

  Att ha uppkopplade brandvarnare i samtliga bostäder i bostadsrättsföreningen och i de allmänna utrymmena: trapphus, tvättstuga, källare och vind ger en ökad trygghet och möjligheten till snabbare åtgärd vid brand och rökutveckling. Designlarms larmlösningar för Brf innefattar en centralenhet som kan hantera upp till 200 brandvarnare (om det krävs kan ytterligare centralenheter installeras för att hantera ännu fler brandvarnare). För att maximera räckvidden av en centralenhet så installeras denna oftast högst upp i bostadsrättföreningens fastighet, exempelvis på vinden.

  Centralenhet tar emot information från samtliga brandvarnare. Batterinivå, funktion och signalstyrka rapporteras hela tiden till centralenheten och blir synlig i appen.

  Fäste för brandvarnare - Självhäftande magnet för enkel montering av Ajax FireProtect i tak 70mm 800g

  Enkel montering

  Ajax brandvarnare kan enkelt installeras i samtliga av bostadsrättsföreningens lägenheter och i gemensamma utrymmen såsom trapphus, vind, källare och tvättstuga genom 2 skruvar. Vill man förenkla förfarandet så kan man med fördel montera enheten med våra självhäftande magneter för branddetektorer.

  Ajax centralenhet monteras i allmänt utrymme, exempelvis på vinden och kopplas in med vanlig ström och Ethernetkabel. Om internetanslutning saknas kan systemet kommunicera via SIM-kort även om fast internetlina är att föredra.

  Batteri till Ajax FireProtect och Ajax FireProtect Plus - Byta batteri på Ajax brandvarnare - CR2 batteri

  Brandvarnare med lång batteritid

  Ajax brandvarnare har lång batteritid på upp till 4 år. Batterierna är inte dyra specialbatterier utan så kallade CR2 batterier och säljs av Designlarm och annan detaljhandel. Batteribyten kan genomföras av föreningen själva eller som en tjänst utförd av Designlarm.

  Integritet i Ajax larmsystem

  Användare och administratörer

  I Ajax larmsystem programmerar Designlarm systemet utifrån vilka som ska vara administratörer och vilka som ska vara användare. Skillnaden är att den eller de utvalda administratörerna kan göra inställningar i brandlarmet, bjuda in och ta bort användare. Det är även administratörerna som ska få notiser om driftstörningar, låga batterinivåer för att sedan åtgärda problemet. Användarna ska endast få larm från sina egna och sina grannas brandvarnare. 

  Bästa brandlarm för bostadsrättföreningar

  Ajax tillhör, enligt oss på Designlarm, de absolut bästa brandlarmen för flerbostadshus. Anledningen är att lösningen är kostnadseffektiv och otroligt flexibel. Det är enkelt att bygga ut och expandera larmet, både med fler brandvarnare men också vattenlarm och skydd för inbrott i gemensamma utrymmen.

  starterkits

  Marknadsledande design

  Ajax har vunnit en mängd priser för sitt larmsystem både för funktion och design. Brandvarnarna är i marknadsledande design och pryder samtliga hem. Den marknadsledande designen syns även i Ajaxappen som ger en unik användarupplevelse med enkel övervakning och larmstyrning.

  Lång räckvidd

  Ajax larmsystem har en imponerande räckvidd. Den teoretiska räckvidden är upp till 1 500 m från centralenhet till brandvarnare. Dock så kan annan radiotrafik, starka Wi-Fi nät och betongväggar naturligtvis påverka och störa signalen. I dessa fall använder vi oss av RangeExtenders (Ajax Rex2) för att förstärka signalen och skapa en stabil koppling mellan Ajax centralenhet och brandvarnarna.

  Utöka ert brandskydd med Ajax vid behov​

  Utöka med vattenlarm

  En vattenskada kan vara lika förödande som en brand för våra bostadsrättsföreningar. Dessa är naturligtvis inte livshotande men kan bli både kostsamma och arbetsamma. Risken med vattenskador är att, om de inte upptäcks i tid, kan förstöra så mycket så att man inte kan befinna sig i bostaden under sanering och reparation. 

  Med Ajax vattenlarm så kan svenska bostadsrättsföreningar skydda såväl bostäder som gemensamma utrymmen. Detta görs genom att lägga Ajax LeaksProtect, en minimal vattensensor, på utvalda ställen där det finns en risk för vattenskada att uppstå. Exempel på sådana ställen kan vara under diskmaskiner, i tvättutrymmen och i källare. Om enheten kommer i kontakt med vatten så larmas omedelbart samtliga medlemmar i föreningen och kan på så vis stoppa vattenläckan innan skada uppstår.

  Automatisk vattenavstängning vid upptäckt vattenläcka

  Från och med 2023 kan Designlarm leverera Ajax WaterStop. Denna produkt är ett batteridrivet, uppkopplat relä som kan stänga av inkommande vatten om någon av vattenlarmen kommer i kontakt med vatten. Reläet slås enkelt på och av direkt i Ajaxappen.

  Grannsamverkan – Det bästa brandskyddet

  Det är ingen diskussion om att grannsamverkan är det bästa skyddet både mot brand, vatten och inbrott. Det går otroligt snabbt för en granne att kontrollera ett utlöst brandlarm och förfarandet kan rädda både liv, fastighet och egendom