Visar alla 4 resultat

Skalskydd

Ett bra skalskydd är A och O för varje larm, oavsett om det är ett hemlarm eller ett företagslarm. Skalskyddet är den delen i larmet som skyddar den yttre parametern på ditt hus eller företag. Skalskyddet kan vara aktiverat när du är inne i huset, exempelvis när du sover. Skalskyddet ska då utlösa larmet om en dörr öppnas eller en fönsterruta krossas och i vissa fall redan innan en tjuv närmat sig fastigheten.

Larma alla öppningsbara dörrar

En vanlig förekomst är inbrott som sker då tjuvar går och känner efter olåsta dörrar, oftast nattetid. Tyvärr så har vi människor förmågan att glömma att låsa alla dörrar när vi går och lägger oss. Detta kan bero på att vi släpper in och ut våra husdjur i trädgården, våra yngre barn tenderar också att slarva med låsning vilket resulterar i dörrar som ibland står olåsta stora delar av dagen och hela nätter.

På grund av detta är det viktigt att vi larmar/skalskyddar samtliga öppningsbara dörrar i huset eller på företaget. Vi vill kunna larm skalskyddet genom att aktivera det vi kallar nattläge. Nattläge larmar därmed den yttre perimetern på fastigheten som dörrar och fönster. Vi vill däremot att man ska kunna röra sig fritt i huset nattetid vilket gör att vi exkluderar rörelsedetektorer i skalskydd och nattläge.

Skalskydd med dörrbrytare och magnetkontakter

Ett undantag är rörelsesensorer som vi inte aktiverar då vi rör oss i huset, exempelvis detektorer i garage, bi-area eller attefallshus. Dessa enheter ska vara inkluderade i skalskydd och nattläge.

Om vi larmar samtliga dörrar med dörrbrytare (magnetkontakter) så utlöses ett larm även om vi glömt låsa dörren.

Fönsterskydd och möjlighet att larma fönster i skalskydd och nattläge tilt och chocksensor för vädringsbara fönster

Skydda glas med glaskrossdetektorer

Vi bör, om vi har möjligheten, larma våra fönster. Detta kan göras på flera olika sätt men det mest kostnadseffektiva är att installera glaskrossdetektorer. En glaskrossdetektor reagerar på det akustiska ljudet av krossat glas och utlöser då larmet. Fördelen med en glaskrossensor är att en sensor kan skydda obegränsat fönster upp till 9 meter från sensorn.

En mer kostsam men ännu säkrare lösning är att sätta en sensor på varje enskilt fönster. Hos Designlarm brukar vi sätta upp Ajax DoorProtect Plus som en del i skalskyddet vilket ger oss möjligheten att ha fönster på vädring utan larmet utlöser. Om någon öppnar fönstret i en större vinkel än vad vi konfigurerat utlöser skalskyddet larmet. Enheten medför också att det är omöjligt att krossa eller lyfta ut rutan då enheten har såväl chocksensor som tiltsensor.

Skalskydd redan innan inbrott påbörjats

Ett bra sätt att stoppa inbrott i ett tidigt skede är att installera utomhussäkerhet som en del i ditt skalskydd. En fantastiskt välfungerande produkt är en rörelsedetektor med inbyggd kamera som tar bilder på det som utlöst larmet. Du kan då snabbt och i ett tidigt skede avgöra om larmet är skarpt och polis bör tillkallas.

Du kan även sätta in en gardindetektor/ridådetektor/mur som skyddar längst med en hel fasad, staket eller plank. Om någon närmar sig huset eller passerar staket så bryts strålen och larmet utlöser. Den ridådetektor som Designlarm arbetar med är tillverkad av Ajax och heter DualCurtatain Outdoor. Enheten har vunnit en mängd säkerhetspriser för sin tillförlitlighet och att enheten orsakar otroligt liten mängd falsklarm.

Dual Curtain Outdoor är en ridå och gardindetektor för utomhusbruk som integreras i ditt skalskydd

Prata med oss

Visste du att Designlarm har Sveriges mest hjälpsamma service och support. Vi finns för både privat och företagskunder som har frågor om larm, övervakning och säkerhet. Ring oss så hjälper vi dig!

Bygg ditt larm

Designlarm har tagit fram en larmkonfigurator som ska göra det enkelt för dig som kund att skräddarsy ett larm som är anpassat för dina behov, fritt från abonnemang, enkelt att installera och administrera.