Företagslarm

Designlarm levererar i större och större utsträckning, larmlösningar till svenska företag. Vi märker att intresset ökar för bra och rätt dimensionerade larmsystem snarare än ett intresse för de gamla, etablerade larmföretagen. Frågan är vad skillnaden blir om man som företag investerar i ett mer heltäckande larm från exempelvis Ajax, snarare än ett företagslarm från en av de traditionella larmföretagen.

Ajaxlarm

Vad är problemet med dagens företagslarm?

Vi har flera kunder som idag har larmsystem från stora etablerade larmbolag men som ändå drabbas av inbrott, gång på gång. I många fall utlöser larmet inte förrän tjuvarna lämnar lokalen. Den största anledningen till detta är att larmen, i princip alltid, är underdimensionerade. Larmet är, enligt oss, alltid fel dimensionerat om det finns olarmade delar i skalskyddet.

Exempel på detta är olarmade dörrar eller fönster där inbrottsförsök kommer att ske. Enligt oss på Designlarm så kan oftast kunden själv, snarare än larmsäljare och larminstallatörer förutse var en inbrottstjuv kommer att försöka ta sig in. Tänk därför efter själv, lita inte blint på personer och företag som säljer företagslarm. Ställ krav på vad och hur larmet ska fungera.

Underdimensionerade​

Sena larm och åtgärder​

Byggda för larmförtagets bästa, inte kundens​

Varför fungerar branschen som den gör?

Larmbranschen är en konservativ bransch som är svår att förändra. Larmstandarder bestäms av, enligt oss, föråldrade organisationer som snarare har en larminstallatörs möjlighet att fakturera slutkund i fokus än fokus på vad som är bäst för kund och försäkringsbolag.

Trots detta så lyssnar försäkringsbolagen på dessa organisationer och premierar kunder som väljer underdimensionerade men trådbundna larm hos företag med enda fokus att ta så mycket betalt man bara kan, löpande varje månad. Att köpa ett företagslarm som skyddat företaget av de traditionella larmföretagen hade dessutom kostat galna summor i månaden eftersom man tar betalt för varje enskild enhet, månad ut efter månad.

Hur resonerar ett försäkringsbolag?

Som vi konstaterat ovan så följer försäkringsbolagen mestadels branschorgan som ska reglera säkerhetsstandarder. Dessa standarder styrs genom krav på olika larmklasser. För att enkelt förklara larmklasser så kan man säga att man i Sverige delar upp larm i larmklass 1 till 4*. Larmklass 1 är larm för hem och små företag, larmklass 4 är våra mest känsliga objekt som behöver ett otroligt starkt skydd. Vilken larmklass som krävs för respektive företag avgörs av försäkringbolaget men det går att påverka genom att man för en diskussion med försäkringsbolaget. Om du som företag exempelvis vill bygga ett trådlöst men rätt dimensionerat larm så kan du förklara din vision för ditt försäkringsbolag och på så vis få godkänt för denna typ av larminstallation. Vi på Designlarm kan också hjälpa dig i din kommunikation med ditt försäkringsbolag. *Du kan läsa mer om larmklasser på Stöldskyddsföreningen

Ajax företagslarm

Enligt oss på Designlarm så kan man bygga ett trådlöst larm som är otroligt säkert, som larmar i ett tidigt skede vid såväl inbrott som brand och vatten. Larmet är dessutom rätt prissatt och innebär inte alls de kostnader som ett traditionellt företagslarm från de traditionella larmföretagen innebär.

Ett företagslarm från Ajax och Designlarm ska uppfylla följande krav:

  • Alla ytterdörrar ska vara larmade med magnetbrytare och chocksensor
  • Alla fönster som kan ses som brytpunkt ska vara larmade
  • En person ska, i princip, inte kunna röra sig i byggnaden utan att en rörelsedetektor fångar personen
  • Larmet ska vara uppkopplat på fast datalinje, mobilt SIM-kort (eventuellt också Wi-FI om det finns tillgängligt.)
  • Vara kopplat till bemannad larmcentral.
godkand ajax installator
Företagslarm
ajax logo2
logo tagline pro 2lines
Spela video om Trådlöst larm från Designlarm ger dig det bästa larmet som finns på marknaden
Ajax larmcentral - mest prisvärda larmcentralen någonsin

Larmcentral - ett krav?

Det är svårt att få försäkringsbolaget att godkänna ett företagslarm som inte är anslutet till en bemannad larmcentral. Många privatpersoner väljer idag att själv agera larmcentral med familj, vänner och grannar men ett sådant engagemang går sällan att lösa med anställda inom företaget. Anslutning till larmcentral är också den enda löpande kostanden som betalas månadsvis. Designlarm har ett samarbete med Tempest larmcentral som erbjuder en innovativ och modern larmcentral för företagslarm.

Hur kan vi hjälpa dig vidare?

Designlarm erbjuder olika lösningar för företag som vill skaffa ett företagslarm  från Designlarm

Hemlarm utan abonnemang - Marknadens bästa hemlarm - Larmplanering och larmritning

Hjälp med larmplanering?

Vill du att Designlarm ger dig kostnadsfri larmplanering och larmritning?
Hemlarm utan abonnemang - Bygg ditt skräddarsydda hemlarm

Bygg ditt larm

Vet du vad du vill ha? Vill du bygga ditt larm själv eller kopiera din nuvarande larmlösning?

Vad kostar ett hemlarm

Överdimensionerat företagslarm = Rätt företagslarm

När du tänker företagslarm ska du tänka på att du verkligen bygger ett larm som är fantastiskt, säkert och så svårt som möjligt att forcera. Ett Ajaxlarm går att bygga hur stort som helst utan att löpande månadskostnader rusar i väg. Du kan skapa avancerade automationsscenarion där belysning kan tändas, respektive släckas vid exempelvis utlöst larm. Du kan också bygga automation för vattenlarm där vattnet kan stängas av vi upptäckt vattenläcka.

Kameror och NVR

Ajax företagslarm har en mängd kompatibla, professionella övervakningskameror. Designlarm kan leverera Dahua och Hikvision. Dessa kameror är plug and play med Ajax företagslarm och möjliggör livevideo som kan ses direkt i Ajaxappen. Dessa övervakningskameror kan även ses av larmcentralen för att avgöra om larm är falska eller skarpa. Designlarm levererar och NVR (Network Video Recorder) som spelar in alla kameror för att man i efterhand ska kunna se vad som inträffat.

Fördelen med kameror kan också vara att man kan verifiera olika sorters larm, till exempel brandlarm.

Dahua 2mp kamera med PoE matning - Dahua övervakningskameror

Dimgenerator bästa skyddet för företag​

Vill du som företagare eller inköpsansvarig för larm och säkerhet verkligen försvåra stölder och inbrott så bör du överväga att skaffa en eller flera dimgeneratorer. En dimgenerator utlöser vid utlöst larm och rökfyller rummet eller lokalen på väldigt kort tid. Röken gör det svårt att se någonting eller navigera, det blir i princip omöjligt att få med sig något av värde. Dimgeneratorer används i större utsträckning i Europa men är på stark frammarsch i Sverige som skydd för såväl rån som inbrott. Röken vädras ut och lämnar inga spår och skadar inte elektronik och inredning.

Prata med oss

Visste du att Designlarm har Sveriges mest hjälpsamma service och support. Vi finns för både privat och företagskunder som har frågor om larm, övervakning och säkerhet. Ring oss så hjälper vi dig!

michel jakob support

Michel & Jakob