Visar alla 3 resultat

Installation av Ajaxlarm

Designlarm kan erbjuda prisvärda larminstallationer i hela Sverige. Installation erbjuds till alla som inte vill vare sig konfigurera eller montera sitt larm. Vi erbjuder fast pris på larminstallation baserat på hur många enheter ditt larm har.

Installation

Jag vill bara ha ett larm som fungerar. Jag vill att Designlarm konfigurerar larmet till mig och att en installatör kommer ut och monterar mina enheter samt testar av och visar mig funktioner

Förkonfiguration

Jag vill att Designlarm konfigurerar hela mitt larm och gör alla inställningarna men jag känner mig trygg i att montera och skruva upp enheterna själv och testa av larmet.

Gör det själv

Jag känner mig trygg i att konfigurera samtliga enheter i mitt larm, göra alla inställningar och testa larmet. Jag är också trygg i att montera enheterna i mitt hus, lokal eller fastighet.

Hur fungerar varianterna av Ajax larminstallation?

Installation

I detta fall så vill du som kund inte göra något av arbete och vill känna dig trygg med att ha ett larm som fungerar, är rätt konfigurerat och installerat på plats. Designlarm erbjuder inte bara larminstallation av Ajax i Malmö, Göteborg och Stockholm utan i hela Sverige. Vi har via vår partner Smartify tillgång till mer än 40 tekniker som sköter montering, installation och överlämning av ditt Ajaxlarm. Viktigt att veta är att det är Designlarm som programmerar och konfigurerar Ajaxlarmet och sköter kopplingar och konfidentiell information.

Förkonfiguration och egeninstallation av Ajaxlarm och larmsystem - koppling till bemannad larmcentral

Förkonfiguration

Denna tjänst agerar hybrid mellan gör det själv och installation. Förkonfiguration av Ajaxlarm görs då av Designlarm där vi, tillsammans med kunden, gör alla inställningar. Designlarm programmerar då varje enhet och namnger dessa. Vi konfigurerar var varje enhet ska vara placerad och ställer in fördröjningar vid in och utpassering. Vi lägger även upp alla användare i larmet och sköter kopplingen till eventuell larmcentral. Du ansvar själv för montering av ditt larm och känner dig trygg med att skruva och montera.

Gör det själv

Ajax är otroligt användarvänligt för människor som har kunskap och intresse av hemelektronik och kan förstå logiken i hur man installerar, exempelvis smarta hem och liknande. All installation och konfiguration sker direkt i den kostnadsfria Ajaxappen. Vill du ha ditt larm kopplat till bemannad larmcentral så krävs det att Designlarm konfigurerar larmet.

Installera Ajaxlarm själv