Polarbear alarm to arctis - With Designlarm and Ajax alarm systems

Designlarm levererar isbjörnslarm till Arktis

Nej det är inte ett aprilskämt. Designlarm har i dagarna skickat ett konfigurerat isbjörnslarm som ska till Svalbard på Arktis. Målet är att varna filmteam och expeditionsledare om isbjörnar går in i lägret där teamet bor och har sin utrustning.

Filmexpeditioner på Svalbard

Oskar Strøm arrangerar och leder filmexpeditioner på Svalbard. I princip handlar, samtliga, dessa filmer om isbjörnar och filmbolag som Disney har besökt Svalbard och Arktis för att få möjligheten att filma dessa fantastiska djur. Problemet är att isbjörnar ofta är hungriga och letar mat där mat finns, exempelvis i ett människoläger på Svalbard. Utöver detta så kan vissa isbjörnar slå sönder dyrbar utrustning så som dieselgeneratorer, kamerautrustning etc.

Polar Bear
Polarbear alarm to arctic With Designlarm and Ajax alarm systems
Ajax goes arctic

Isbjörnslarm

Oskar kontaktade Designlarm under hösten 2023 för att kontrollera möjligheterna att få ett larm som kan varna expeditionsmedlemmarna om en isbjörn går in på området där man har sitt camp. Det tidigare larmet bestod av snubbeltråd, kopplat till en revolver som avlossade ett skott som påkallade uppmärksamheten från teammedlemmarna. Utmaningen med att skapa ett larm var oändliga och vid tillfället då vi skriver detta är projektet snarare ett experiment än en beprövad teknik.

Utmaningar:

  • Kan systemet detektera en eller flera isbjörnar?
  • Begränsad tillgång till internet
  • Klarar larmdetektorerna och batterierna kölden?
  • Kommer detektorerna att bli övertäckta av snö och is?
  • Begränsad budget
Polar expedition Polar Bears alarm

Ajax larmsystem

Designlarm har tillsammans med Oskar tagit en chansning och valt att konfigurera ett Ajaxlarm med ridådetektorer som kan täcka en yta på upp till 90 kvadratmeter.

Inne i sovhytterna (Podar) har vi satt CO varnare och detta är kopplat till sirener i hytter och en utomhussiren som ska skrämma isbjörnar och varsko teamet om de lämnat lägret. Larmet kommer att styras med fjärrkontroller.

Larmsystemet kommer att utsättas för mer än -40°c men utrusningen är bara testad för -25°c vilket medför en risk för batterier och utrusning.

 Designlarm kommer att uppdatera med mer information under projektets gång.